Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.


Kaprárina - gramy verzus libry

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

pruty
Metóda lovu kapra na boilies už za posledných 10 rokov nabrala aj u nás na obrátkach. Priniesla nesporne veľa nového, či už v oblastiach nástrah, techník lovu, ale aj prútov a vrhacích záťaží. Do tejto doby bola na prútoch udávaná vrhacia záťaž len v gramoch. Ešte aj v súčasnosti majú mnohí problém s prepočtom vrhacej záťaže uvedenej na delenom boiliesovom prúte. Stáva sa, že sa informujú, akú maximálnu olovenú záťaž môžu použiť pri tej či onej libráži. V článku od Ľubomíra Mokrého, ktorý sme prvýkrát zverejnili v časopise Ryby, Rybky, Rybičky 3/2012, sa dočítate, ako je to s prepočtom libier na gramy, a čo toto značenie vlastne znamená.

14. 01. 2017, Text a foto: archív redakcie 

Je treba brať do úvahy maximálne dovolené zaťaženie prútov

Pre rybárov, ktorí nahadzujú silovým švihom s maximálnym zapretím, treba dať do pozornosti odporúčania viacerých výrobcov týchto prútov. Vždy treba používať maximálne dovolené zaťaženie, inak hrozí preťaženie prúta a následné poškodenie, či zlomenie. Nemusí sa to prejaviť hneď pri prvom preťažení, ale až pri viacnásobnom používaní, keďže dochádza k oslabeniu celého prúta a jeho akcia už nie je tak ideálna, ako by mala byť. Pre zisťovanie hmotnosti záťaže vo vzťahu k testovacej krivke prúta platí vzorec: testovacia krivka prepočítaná z libier na gramy delené číslom 16. Príklad: 1 lb = 454 g : 16 = cca 28 g – 20 % = cca 20 g (ideálna hmotnosť koncovej záťaže).

Ak sa budeme riadiť horeuvedeným vzorcom, dostaneme pre najbežnejšie kaprové prúty tieto zaokrúhlené hodnoty. V librách je uvedená testovacia krivka uvádzaná na prútoch, výsledok je ideálna hmotnosť záťaže.
1,5 lb = 35 g
1,75 lb = 40 g
2 lb = 45 g
2,25 lb = 50 g
2,5 lb = 55 g
2,75 lb = 60 g
3 lb = 70 g
3,5 lb = 80 g
4 lb = 90 g

Čo vlastne je tá ideálna hmotnosť záťaže?

Ideálna hmotnosť záťaže je hodnota, pri ktorej prút vyvíja najlepšie vlastnosti pri nahadzovaní. Leží asi 20 % pod maximálnou hmotnosťou záťaže. Samozrejme do úvahy treba brať aj tvrdosť blanku použitého na danom prúte. Už viackrát som mal možnosť držať v ruke dva prúty od rozdielnych výrobcov, no v tej istej libráži a rozdiel bol viditeľný. Všeobecne platí, že výrobcovia z Anglicka používajú pevnejšie a tvrdšie blanky ako ostatní výrobcovia... Samozrejme, pri kratších hodoch (napr. na tečúcej vode) sa môže záťaž zvýšiť až na dvojnásobok ideálnej vrhacej hmotnosti. No treba brať do úvahy aj fakt, že s takouto záťažou treba opatrne a mäkko odhadzovať. Pri použití tvrdých prútov sa však toto neodporúča, nakoľko pri preťažení môže prísť k ich zlomeniu. Treba si uvedomiť aj fakt, že vypočítaná záťaž je stanovená na samotné čisté olovo a nie na kŕmidlo, ktoré sa následne naplní krmivom a svoju hmotnosť zdvojnásobí. Samostatnú kategóriu tvoria teleskopické prúty a surfy, pri ktorých je udávaná vrhacia záťaž v gramoch (napr.: 200-400 g).

idealna hmotnost zataze

Najčastejšie chyby

Veľa ľudí robí chybu v tom, že do úvahy berie hlavne horný údaj záťaže, čo môže mať za dôsledok následné oslabenie, či preťaženie prúta. Vždy treba počítať s nižšou hranicou. Pri rozmedzí 200-400 g to bude 200 g. Pri takejto hmotnosti dokážeme prútom nahodiť až o desiatky metrov ďalej ako pri preťažení, kedy jeho blank a celé telo trpí a nedokáže tak vymrštiť olovo ako pri optimálnom stave.

akcia prútu

Kontakt
 
Veľkonecpalská 17, 971 01 Prievidza
   redakcia@rrr.sk
Mobil: 0905 604 548   
Tel: 046/542 19 12