Kontakt

RRR plus s.r.o.

Veľkonecpalská 17, 971 01 Prievidza

Mobil: 0905 890 275
Fax: 046/542 19 12
info@rrr.sk
www.rrr.sk

Predajňa Ryby Rybky Rybičky

Veľkonecpalská 17, 971 01 Prievidza

Mobil: 0905 890 275

Telefón: 046/542 19 12

info@rrr.sk