Online Rybičky

Online Rybičky - logo

Bezplatný Rybársky Online Mesačník

Internetový časopis ONLINE RYBIČKY vydávame v mesačnej periodicite a na internete je celý jeho obsah dostupný úplne zadarmo.

Náš internetový časopis svojím obsahom a spôsobom zalomenia vychádza z tlačenej formy časopisu Nové Rybičky (predtým Ryby Rybky Rybičky). Vyznačuje sa príťažlivým moderným dizajnom s prehľadným členením obsahu. Prináša ale navyše spojenie klasických tlačených stránok časopisu s multimediálnymi možnosťami internetu.

Obsah aktuálneho čísla Online Rybičiek

jediný bezplatný online mesačník pre rybárov

Veľká FOTO-súťaž 2019
Archív Online Rybičiek

Prečítajte si ktorékoľvek zo starších čísel Online Rybičiek