post

Čierna voda

Čierna voda


Čierna voda je pre niekoho len väčší potok a pre iného malebná riečka, ktorá sa kľukatí poľami západného a južného Slovenska. Čierna voda je typická nížinná rieka, ktorá vytvára množstvo meandrov, slepých ramien a romantických zákutí.

Pramení v Malých Karpatoch pod Malým Javorníkom západne od Svätého Jura. Jej dĺžka od prameňa po sútok s Malým Dunajom je 113 km. Jej tok pretínajú viaceré vodné  kanály. Na jej toku sa taktiež nachádza množstvo odberných zariadení a voda sa potom používa na zavlažovanie priľahlých polí. Je na nej taktiež deväť hatí. Priemerný prietok v ústí dosahuje 2,2 m³/s. Do Malého Dunaja ústi pri obci Tomášikovo. Pri obci Čierna Voda sa rozdeľuje na nové regulované koryto a rameno Stará Čierna voda, ktoré priberá Salibský Dudváh a do Malého Dunaja ústi severozápadne od Kolárova. Najvýznamnejším prítokom je ľavostranný Stoličný potok, ktorý je dlhý 38,9 km a do Čiernej Vody sa vlieva v katastrálnom území obce Veľké Uľany. Ďalším prítokom je Dolný Dudváh, ktorý sa vlieva do Čiernej vody južne od obce Čierna Voda. Je to taktiež ľavostranný prítok s dĺžkou 33,7 km. Čierna voda pri Svätom Jure preteká cez NPR Šúr, nížinné slatiniská a významné hniezdisko vtáctva, chránené Ramsarskou dohodou. Postupne preteká cez tieto obce: Svätý Jur, Bernolákovo, Nová Dedinka, Tureň, Kráľová pri Senci, Čierna Voda, Vozokany, Tomášikovo, Kráľov Brod a Dolný Chotár.

Brehy Čiernej vody sú porastené kríkmi a stromami. Samotná rieka sa často pred nami skrýva za hradbou tŕstia. Dno je väčšinou bahnisté a na viacerých úsekoch sa v ňom veľmi dobre darí leknici žltej. Aká je teda Čierna Voda z pohľadu lovcov dravých rýb a zvlášť nás sumčiarov?

Pomerne plytká, prehriata voda plná prirodzenej potravy dáva vynikajúce podmienky na rast bielej ryby, ktorá, ako vieme, tvorí základ potravy dravých rýb. Preto je logické, že aj dravcom by sa tu malo dobre vodiť. Množstvo prirodzenej potravy spolu s dobrými podmienkami na neres v podobe hojnej vodnej vegetácie, koreňovej sústavy stromov, ktorá zasahuje až do vody a všadeprítomnej trstiny spolu s dostatočne prehriatou vodou hneď na jar, dáva tušiť bohaté zastúpenie dravých rýb. Vyskytujú sa tu všetky bežné nížinné dravce. Šťuky a jalce sú tu najrozšírenejšie dravé ryby s veľmi dobrou osádkou. Ďalej sa dajú chytiť bolene, zubáče a ostrieže. Nás sumčiarov, samozrejme, zaujímajú najviac sumce, ktoré sa tu tiež vyskytujú. Sumce sú na Čiernej vode hojne zastúpené, veľkosťou sa síce nemôžu porovnávať s bratmi trebárs z Váhu alebo Malého Dunaja, ale zase potešia o to častejšími zábermi. Ako teda na sumce z Čiernej vody? Keďže ide o úzku a pomerne plytkú rieku, základom je dodržiavať čo najväčší pokoj na brehu. Dupotaním po brehu, krikom, búchaním dverami na aute a zbytočným vysvecovaním do vody si rybu na dlhší čas vyplašíme a nedočkáme sa vytúženého záberu ani od malého sumca.

Na Čiernej vode nám často lov znepríjemňuje plávajúca vegetácia, ktorá sa zachytáva do našich montáži. Najúspešnejšími spôsobmi lovu sú prívlač, lov na ťažko a lov na plavák. Na prívlač sú najvhodnejšie plytko potápavé woblery a povrchové nástrahy – rôzne poppery či napodobeniny žiab alebo myší. Pri love na ťažko môžeme vylúčiť podvodný plavák a loviť klasickým spôsobom len s olovom a háčikom. To nám stačí na väčšine miest do 100 g, háčiky tie najmenšie určené na lov sumca. Ani s pevnosťou ostatného náčinia vzhľadom k veľkosti lovených rýb to netreba preháňať. Pri love na plavák platí pre náčinie to isté ako pri love na ťažko. Veľkosť plaváka netreba preháňať a prispôsobíme ho veľkosti nástrahy. Prehadzovaním zbytočne veľkého a ťažkého plaváka alebo olova si zbytočne plašíme lovné miesto, ktoré je často hlboké len okolo jedného metra. Takisto kvôli pokoju na lovnom mieste je vhodné vylúčiť použitie člna na vyvážanie, alebo jeho použitie obmedziť. V letných mesiacoch si trhačku môžeme vyviesť v plytkých miestach na pešiaka. Je to tichšie ako použitie člna a v horúcich letných dňoch sa tak aj schladíme. Najlepšie nástrahy na lov na ťažko a na lov na plavák sú dážďovky, nádaje a menšie nástrahové rybky ako plotica, červenica, či jalec.

Lovné miesta si vyberáme pri akýchkoľvek prekážkach. Úspešné sú lovné miesta pri ostrovoch leknice a taktiež v tesnej blízkosti rákosia, odkiaľ ryby útočia na svoju korisť. Medzi obľúbene miesta na Čiernej vode patria sútoky s Malým Dunajom, Dolným Dudváhom a Stoličným potokom. Taktiež za vyskúšanie stoja miesta za mostnými piliermi.

Na záver dúfam, že moje poznatky z lovu sumca na Čiernej vode vám pri najbližšej vychádzke na túto krásnu riečku prídu vhod a pomôžu k úspešnému lovu na tomto krásnom revíri.


Radoslav Temňák – Siluro Team Sereď


Článok bol pôvodne zverejnený v našom časopise Online Rybičky. Originál nájdete TU.