Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.


Ryby, rybky, rybičky august 2014

titulka 0814

Úspešné metódy – stereotyp alebo dôvera?

Ako vývoj v mnohých oblastiach života prináša neustále zmeny, inovácie a pokrok, rovnako je tomu aj v prípade nášho obľúbeného športu. Zaiste všetci venujeme v priebehu celého roka a počas zimných mesiacov obzvlášť pozornosť novým metódam prezentovaným v rybárskych časopisoch a vo videách.

RRR 0814 01

Víkendovka s „Indiánom"

Všetci to poznáme. Cez týždeň nie je čas na dlhé vysedávanie pri vode, a tak si to nahrádzame cez víkendy. Na takú jednu víkendovú rybačku som sa vybral aj ja s priateľkou. Navštívili sme miestne štrkovisko s rozlohou 7 ha s jedným ostrovom. Ako prvé sme nafúkli čln a vybrali sme sa sonarovať.

RRR 0814 02

Max chytený na Max

Ako začať... Ešte stále som plný šťastia a adrenalínu z mojej prvej výpravy do zahraničia. Týždňovú rybačku s mojím dlhoročným parťákom Dušanom máme naplánovanú už niekoľko týždňov dopredu, len revír nám je stále „zahmlený". Chceli sme ísť chytať niekam na rieku, ale zdvihnuté korytá riek nám to neumožňujú.

RRR 0814 03

Ako mi revír učaroval

Tento rok som začal sezónu v zahraničí a hneď na prvej výprave sa mi podarilo chytiť kapra nad 15 kg, ako ste sa už mohli dočítať v minulom článku. Tato tímová akcia mi otvorila dvere na nový revír, ktorý mi počaroval a už od príchodu domov som nad ničím iným nerozmýšľal. Moja pracovná vyťaženosť je tento rok veľmi veľká, preto nemám a nemal som žiadne veľké plány na rybačky. Čo som mal a mám naplánované, bola iba tímová akcia a preteky Zemplínsky Kapor 2014. Po dvoch týždňoch strávených v práci sa mi zrazu otvoril 6-dňový termín na rybačku. Zbalený som bol prakticky ihneď a po 18-tich dňoch odmlky od krásneho jazera som sedel zase na jeho brehu.

RRR 0814 04

Lov kaprov v letnom období

V letnom období a najmä počas letných prázdnin musíme počítať s viacerými okolnosťami. V okolí vôd je zvýšený pohyb ľudí a nielen rybárov. Množstvo rekreantov si vyberá vodné plochy za svoje odpočinkové miesta. Zakladajú sa ohne a často býva hluk aj počas celej noci. Pokiaľ sme ochotní zaťať zuby a prekonať tieto prekážky, môžeme sa vydať na lov aj počas najhorúcejších dní v roku. Aj napriek všetkým negatívam spojeným s letným lovom, sa dajú dosiahnuť krásne úlovky. Kapry sú už po trení, takže sa nemusíme obávať, že by naše kŕmne miesta zostali bez povšimnutia.

RRR 0814 05

Lago di Pusiano

Prvú tohoročnú výpravu za kaprami (v zahraničí) som si naplánoval na stále viac populárne jazero do Talianska, na jazero Lago di Pusiano! Toto jazero sa mi podarilo v minulom roku dvakrát navštíviť, takže som už vedel, na čo všetko sa musím pripraviť.

RRR 0814 06

Rybárska právna poradňa

Rybárske paragrafy

Zákon o rybárstve, jeho vykonávacia Vyhláška, kľukaté paragrafy v nich a často priveľká horlivosť členov rybárskej stráže sú stále zdrojom nových a zaujímavých otázok od našich čitateľov. Aj v tomto čísle bude na ne odpovedať náš spolupracovník JUDr. Marko Polakovič.

RRR 0814 07
V tomto čísle odpovedá na nasledovné otázky:

Otázka č. 1: Môže si miestna rybárska organizácia schváliť nariadenie, ktoré sa bude týkať ZÁKAZU púšťania ulovených rýb? Ak áno, tak či takéto nariadenie môže byť alebo musí byť písomne uvedené v MIESTNOM RYBÁRSKOM PORIADKU, ktorý vydáva každá organizácia. Ak si takéto nariadenie organizácia schváli a nie je to napísané v miestnom rybárskom poriadku, je takéto nariadenie právoplatné? Rybárska stráž mi môže odobrať povolenie na rybolov, ak akékoľvek nariadenie, ktoré vydala nie je uvedené v MIESTNOM RYBÁRSKOM PORIADKU? Mám osobnú skúsenosť s takýmito problémami, a preto sa obraciam na vás, aby ste mi s týmto pomohli.

K Smernici o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov č.3139/706/13-OO:

Podľa čl. IV ods. 4 „ZO SRZ nemôže vydať tej istej osobe súbežne viac ako 1 ks povolenia rovnakého druhu, nemôže vydať dve rovnaké povolenia tej istej osobe (napr. dve miestne povolenia kaprové vody, zväzové a miestne povolenie kaprové vody, dve povolenia PV na tie isté revíry a pod.)."

Otázka č. 2: Znamená to, že členovi, ktorý má zakúpené miestne povolenie a o mesiac sa rozhodne dokúpiť si aj zväzové, už mu ho ZO predať nemôže?

V poslednom odstavci čl. VI je uvedené upozornenie, podľa ktorého: „Skutočnosť, že je rybár držiteľom viacerých druhov povolení na kaprové vody napr. miestneho povolenia na vody kaprové, zväzového povolenia na vody kaprové a sezónneho povolenia na kaprový revír, ho neoprávňuje privlastniť si viac ako 50 ks rýb, tzn. že aj keď je držiteľom troch druhov povolenia nemôže si privlastniť 150 ks rýb, ale len 50 ks", ktoré mimochodom nekorešponduje s čl. IV ods.4. V zmysle Smernice, ak loviaci splní stanovený limit rýb, môže si následne ďalšie povolenie dokúpiť a limit sa mu o ďalších 50 ks zvyšuje.

Otázka č. 3: Nie je to diskriminácia?

Limity rýb platia pre všetky druhy povolení. Držitelia zvláštnych povolení limit lososovitých rýb stanovený nemajú.

Otázka č. 4: Nie je to v rozpore so zákonom č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní?

Podľa čl. VI bod 11, ktorý rieši vydávanie povolení pre mládež, dolnú hranicu veku musí dieťa alebo mladistvý dosiahnuť k 31. 12. príslušného kalendárneho roka. V zmysle uvedeného ustanovenia, sú vydávané povolenia 14-ročným rybárom, ako keby už mali fyzický vek 15 rokov a ktoré ich oprávňujú loviť ako dospelému rybárovi.

Otázka č. 5: Ako sa správne majú počítať lehoty stanovené vekovou hranicou?

Otázka č. 6: Ako má postupovať člen rybárskej stráže, ktorý zistí 14-ročného rybára loviaceho bez sprievodu, na dve udice a má privlastnených viac než 3 kg rýb - loví v rozpore s §14 ods. 7 Vyhlášky, ale má povolenie, vydané v zmysle uvedeného článku, ktoré ho oprávňuje loviť ako plnoletá osoba?

Podľa čl. VII je vydávanie povolení v rozpore s touto smernicou, považované za porušenie zákona č. 139/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov o rybárstve a vykonávacej vyhlášky k zákonu č. 185/2006 Z.z.

Otázka č. 7: O porušenie ktorých ustanovení zákona sa konkrétne ide? Môže byť porušenie tejto smernice porušením zákona?

Summer time, 2. časť

Začali sme s menším množstvom kŕmenia, ale môj „čuch" na kaprov napovedal: „Tu sme správne! Prvý deň je na konci, všetko je perfektné, iba sa mi nepáči situácia na tmavnúcom konci horizontu... Je úplná tma a čierna noc sa mení v obrovskú búrku. Lenže ja som so svojou drahou polovičkou uprostred jazera na člne. Silný vietor ženie vlny cez celé jazero priamo na nás.

RRR 0814 08

Na poľovačku i rybačku s ručne maľovanou mapou

Milujete prírodu, vôňu lesa a dlhé pokojné chvíle strávené pri lovení rýb v našich jazerách a riekach? Patríte k vášnivým poľovníkom, ktorí zasvätili svoj život slovenským lesom a zveri? Potom aj vás určite očarí ručne maľovaná mapa Poľovníctvo a rybárstvo na Slovensku, ktorá je stvorená práve pre vás.

RRR 0814 09

Dobojované, je čas sumarizovať

Vyložené nohy, striedme kŕmenie a výdatný spánok, to sú základné črty bežnej rybačky. Čo sa však mení pri pretekoch? Pre niekoho nič, veď aj na preteky si príde mnoho lovcov len oddýchnuť. Pre tých, ktorí prišli s cieľom popasovať sa o popredné priečky, je zmien ako maku.

RRR 0814 10

Feeder a vnadenie – Vnadenie rukou

Pri love feedrom sa dá vnadiť mnohými rôznymi spôsobmi a rôznymi rybími dobrotami. K veľmi účinným vnadeniam patrí vnadenie vlhčenými sypkými vnadiacimi zmesami doplnenými hrubšími a živými zložkami sformovanými do tvaru gulí. Táto technika, kedy sa vnadiace gule vhadzujú do vody rukou, má svoje výhody, ale aj nevýhody. Preto je vždy potrebné veľmi dobre zvážiť, či je táto technika vnadenia pre lov v daných podmienkach vhodná. Čo je výhodou pri tomto spôsobe vnadenia? Predovšetkým to, že môžete počas veľmi krátkej chvíle dostať do vody veľké množstvo krmiva.

RRR 0814 11

Ako si múdro vybrať čln?

O člnoch už bolo povedané veľa. Člny sa skloňujú pri každej rybárskej debate a ľudia majú rozličné názory. V nasledujúcich riadkoch sa vám pokúsime poradiť, ako si dobre vybrať čln, presne pre vás a nekúpiť „mačku vo vreci", možno lákavo vyzerajúcu.

RRR 0814 12

Ach, ten Mesiac!

Po dlhšej úvahe som sa odhodlal k napísaniu, tohto možno pre niekoho nezaujímavého príspevku. Viedol ma k tomu okrem iného aj akýsi lunárny kalendár, ktorý si už roky môžete prezrieť v každom čísle RRR na strane číslo 4 dole. Ku každému dňu sú tam pridané akési krížiky, ktoré oznamujú rybárom, aká je aktivita rýb s ohľadom na mesačný svit.

RRR 0814 13

Potulky po brehoch slovenských riek

Po dlhých prechádzkach po maďarských brehoch a lovu z člnov sme sa rozhodli, že skúsime aj naše slovenské rieky. Tentokrát sme išli chytať z brehu. Somnou sa vybrali kamaráti Rudo a Jano. Konkrétne sme sa zamerali na dve naše rieky, Dunaj a Moravu. Na každý deň sme si naplánovali inú. Každá rieka je v niečom výnimočná a o to sa chcem s vami podeliť.

RRR 0814 14

Sme majstri! - Dve zlaté pre prívlačiarov na MS v Bulharsku, 2. časť

Maťo zostáva celé kolo na tomto mieste a ja si prechádzam celú trať a rozmýšľam, čo urobiť v poslednom kole. Celkovo ulovil v 3. kole 10 rýb a je to jasná jednotka v tomto kole. Vymieňame si informácie s asistentami.

RRR 0814 15

SRZ – Klamstvá v priamom prenose, 8. časť

Kolektívna zodpovednosť Rade SRZ nesvedčí

Už som raz na stránkach rybárskeho časopisu ako člen Rady publikoval článok o zlom hospodárení Rady SRZ a jeho sekretariátu. Od toho času vyšlo na stránkach odborných časopisov viacero príspevkov s podobným zameraním. Keďže sme niekoľko mesiacov pred konaním Snemu a teda pred voľbou nových orgánov a zrejme aj nových ľudí do vedenia Zväzu, je to čas zamyslieť sa ako ďalej, a najmä, kto nutné zmeny presadí a zrealizuje.
Čítajte príspevok p. Ing. Karla Ružičku.

RRR 0814 16

Zlý začiatok, veľmi dobrý koniec!

Je štvrtok a ja idem s mojím kamarátom Andrejom Rakovským na sumcovú noc spojenú s dobrou náladou v kruhu Juraja Baniča a chlapcov z Partizánskeho... druhou radostnou správou je, že budú nástražáky... Po práci som sa náhlil domov, aby som si stihol nachystať všetky veci a hybaj k vode. Po príchode ma čakalo nemilé prekvapenie. Opýtal som sa: „Máme karasy?" a odpoveď znela: „Prepáč, nič nemám!". Nebol som vôbec nadšený... Musel som narýchlo niečo vymyslieť.

RRR 0814 17

Za dravcami s muškárkou

Už dlhší čas sa pohrávam s myšlienkou napísať tento článok. Na začiatku uvediem veci na správnu mieru. Za muškára špecialistu sa neodvažujem nazvať v žiadnom prípade. Moja vášeň je sumec na všetky spôsoby lovu. No v roku príde aj čas, keď si rád oddýchnem na brehoch mojej srdcovej rieky s muškárkou v dlaniach. Ako to všetko začalo? Jedného krásneho dňa som si listoval svoj obľúbený časopis, kde som natrafil práve na článok o muškárení na kaprových vodách.

RRR 0814 18

Viazanie umelých mušiek - žltý bažant

Žltý bažant - Nymfa z bažanta je použiteľná celoročne na takmer všetkých slovenských tokoch. Existujú rôzne varianty doplnené o spúšťače, ktoré vydráždia rybu k záberu. Jednu si uviažeme aj dnes a bude mať zadoček žltej reflexnej farby. V tomto období sa používa najčastejšie veľkosť háčika č. 14-16.

RRR 0814 19

ESOX – úlovková súťaž

Poznáme ďalších víťazov ESOX úlovkovej súťaže! Zapojte sa do našej súťaže! Hráte o atraktívne ceny!

Súťaž pre každého! Pošlite fotografiu svojho úlovku a vyhrajte! Každý mesiac rozdáme tri ceny, pričom víťazmi sa stanú prvé 3 fotografie s najväčším počtom hlasov.

Víťazov určia čitatelia svojim hlasovaním.

Ako? Kupón uverejnený v časopise vystrihnite, nalepte na korešpondenčný lístok alebo vložte do obálky a pripíšte k nemu číslo fotografie, ktorej dávate svoj hlas + vaše meno, priezvisko, úplnú adresu (včítane PSČ) a telefónne číslo. Všetky kupóny sú zaradené do žrebovania a traja z vás získajú rovnaké ceny ako víťazné fotografie.

Kupón pošlite do 15. 8. 2014 na adresu:

Redakcia RRR, Veľkonecpalská 17, 971 01 Prievidza.

P63 ceny

Okrem týchto cien hráte aj o Hlavnú cenu v hodnote 199 Eur.

Tú na konci roka 2014 získa fotografia s najväčším počtom hlasov od čitateľov.

Súťažné fotografie môžete posielať buď poštou na horeuvedenú adresu redakcie, príp. elektronicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ESOX - hlavna cena 2014

Televízne Ryby, Rybky, Rybičky

Pokiaľ vás zaujíma, ako sa nám priebežne darí v teréne a čo sme chytili, tak sme tu pre vás na facebooku. Informácie bezprostredne po nakrúcaní každého dielu relácie zverejňujeme na našej facebookovej stránke, na ktorú sa ľahko prekliknete z webu www.rrr.sk.

Nové diely TV relácie RRR v mesiaci august uverejníme: 1., 15. a 29. 8. (piatok) o 17.30 h.

Kontakt
 
Veľkonecpalská 17, 971 01 Prievidza
   redakcia@rrr.sk
Mobil: 0905 604 548   
Tel: 046/542 19 12