post

Ako ryby merať správne?

Ako ryby merať správne?


Ako sa vlastne má podľa rybárskej vyhlášky správne merať úlovok? Mnoho najmä začínajúcich rybárov v tom stále nemá úplne jasno. Presnú odpoveď na túto otázku nám poskytol ichtyológ Richard Štencl a bola zverejenená v časopise Ryby, Rybky, Rybičky 1/2014. Pozrite a prečítajte si, ako sa teda majú ryby správne merať.

Ako sa majú teda ryby merať správne?

Zákon o rybárstve resp. jeho vykonávacia vyhláška určuje, že lovná miera rýb sa meria od predného konca hlavy po najdlhší lúč chvostovej plutvy. V praxi pri vode je pre zistenie čo najpresnejšej dĺžky ryby potrebné ju položiť na rovnú podložku, lúče chvostovej plutvy narovnať a meradlo priložiť tesne pod rybu.

Mnohí rybári totiž rybu merajú cez stred tela, meradlo natiahnu od hlavy cez trup až po koniec chvostovej plutvy. Pri rybách, ktoré majú naplnené brušné partie potravou alebo gonádami, sa dajú takýmto meraním centimetre navýšiť. Pokiaľ by sme takto odmerali rybu aj z druhej strany, získame v podstate pozdĺžny obvod tela. Jednoduchou pomôckou ako presne odmerať rybu, je označiť na podložke miesto pri prednom konci hlavy a tak isto pri konci chvostovej plutvy a túto vzdialenosť potom odmerať.

Pri ichtyologických prieskumoch používame na meranie rýb jednoduché meradlo vyrobené z polených plastových trubiek, kde je na spodku osadené meradlo. Ryba je pri meraní dostatočne zafixovaná a zistenie dĺžky je jednoducho čitateľné a rýchle.


Richard Štencl


Článok bol pôvodne zverejnený v našom časopise Ryby Rybky Rybičky 01/2014.